Адвокатски съвет - Бургас представя на Вашето внимание информация от Организационен комитет на международната научна конференция "Основни права и медицинско право":


Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките организира еднодневна международна научна конференция „Основни права и медицинско право“, която ще бъде проведена на 26 май 2021 г. (сряда) в гр. София.

Конференцията ще бъде посветена на основните права в сферата на здравеопазването, медицинското право, биоправото и биоетиката, както и на медицинските правни проблеми в гражданското, публичното, наказателното и международното право.

Работните езици на конференцията са български и английски.

Конференцията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки в хибриден формат – както с възможност за лично присъствие, така и с онлайн достъп. Мястото на провеждане на конференцията ще бъде съобщено в програмата.

Всички допуснати до участие в научната конференция доклади ще бъдат публикувани в специално издание, след одобрение от редакционна колегия.

Подробна информация за условията за участие е достъпна на: https://ipn-bg.org/novini/mezhdunarodna-nauchna-konferenciya3.html