УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С решение на Президиума на Арбитражния съд, бе прието да се проведе международна конференция, която ще се организира от Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена, и се планира да се проведе на 27.10.2023 г., в хибриден формат, в сградата на БТПП и онлайн.

Основната избрана тема е:

Специфични принципи на търговския арбитраж и тяхното проявление в арбитражното производство

Процесуалната автономия на страните в търговския арбитраж като проявление на конвенционалния му характер.

Основен доклад:

Понятие, граници и проявления на автономията на страните

Конкретни въпроси:

Условия, уговорки за предарбитражно решаване на спорове и срокове

Формиране на арбитражния орган

Започване и развитие на арбитражното производство

Доказателства и доказване

Постановяване на решение. Самостоятелността на арбитражния орган при установяване на фактите и тълкуване на материалното право. Изненадващо решение.

Прекратяване на арбитражното производство

Разпределение на разноските

Мълчалив отказ от права /процесуална бдителност/

В случай, че колегите адвокати желаят да изготвят доклад/презентация по някои от темите или имат предложения за други конкретни въпроси, по които да изготвят доклад, и да участват в конференцията, молим в срок до 15.09.2023 г. да ни уведомят.

За изготвяне на структура на програма на конференцията, бихме се радвали да бъдат предложени подходящи теми за включване в програмата на предстоящото събитие, които ще представляват интерес за членовете на Адвокатска колегия Бургас.

Молим да имате предвид, че изложенията трябва да се представят в рамките на 15 минути.

Език на конференцията: български, английски (симултанен превод).

За контакти и допълнителна информация, може да се обръщате към Секретариата на Арбитражния съд при БТПП:

РБългария, гр. София, пк. 1058, ул. Искър № 9

e-mail: acourt@bcci.bg

тел. +3592 8117 561; +3592 8117 546