Уважаеми колеги,

По инициатива на Юридическия факултет на Варненския свободен университет Ви изпращаме информация за предстоящ курс за обучение на тема: "Профилиране на неизвестни извършители на престъпления (Криминалистически и психологически аспекти)".

Лектори на курса ще са проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, Тодор Тодоров - криминален психолог и д-р Велина Владимирова - криминален психолог.

За участници от Адвокатска колегия - 150 лева (25 % намаление)

Линк за кандидастване: https://forms.gle/NaC9oMDRtPMbxx2YA


Курс за обучение на тема:

ПРОФИЛИРАНЕ НА НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

( КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ )

проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ

ТОДОР ТОДОРОВ - крим. психолог д-р ВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА - крим. психолог

27 януари - 4 февруари 2024 г.

Курсът ще се проведе on-line с продължителност 20 учебни часа.

Срокове за записване: до 25 януари 2024 г.

Линк за кандидастване: https://forms.gle/NaC9oMDRtPMbxx2YA


Програма на курса

27.01.2024 г. 9.00 - 13.00 5 ч.

28.01.2024 г. 9.00 - 13.00 5 ч.

03.02.2024 г. 9.00 - 13.00 5 ч.

04.02.2024 г. 9.00 - 13.00 5 ч.

Успешно завършилите курса получават сертификат на български и на английски език.

За контакти:

Александра Александрова, Варненски свободен университет

+359 (0) 894 380 462 aleksandra.angelova@vfu.bg