Уважаеми колеги, представяме на вниманието Ви постъпило във Висшия адвокатски съвет писмо от Министерство на правосъдието, относно представяне на кандидатури за включване в списъка на арбитрите, които могат да бъдат призовани да участват в арбитражните състави, създадени съгласно Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Желаещите за включване в списъка могат да изпратят документите си в срок до 20.08.2020 г. по реда посочен в писмото.