Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание график за отдих в Почивна база на АК Стара Загора в гр.Черноморец през лято 2023 г.

За допълнителна информация: тел.042 625526 АК Стара Загора