Екипът на Фондация „Право и Интернет“ има удоволствието да представи на Вашето внимание проектното предложение “Nurturing a common EUropean judicial cultuRe ThroUgh cRoss-profEssional trainings“ (NURTURE), което ще бъде подадено по програма “Правосъдие” на Европейската комисия, с краен срок 22.03.2022 г.


Проектното предложение поставя акцент върху новата Европейска стратегия за обучение на съдии (2021-2024 г.) и по-специално ще се съсредоточи върху междуведомствени обучения, за да засили диалога между различните съдебни професии.

Обученията ще бъдат върху Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета. Повече информация относно проекта и дейностите, свързани с него, можете да намерите в приложения документ.

Желаещите да подкрепят проектното предложение трябва да попълнят приложеното писмо за подкрепа и да го изпратят на: dimislava.georgieva@netlaw.bg