УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Фондация „Институт за право и правосъдие” представя на вашето внимание
Концепция за нов Закон за адвокатурата, който се разработва по Проект №
BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и
обновена”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“
по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната
система“, под проектна Дейност 3: „Разработване на Концепция за нов
Закон за Адвокатурата”. Концепцията е разработена от екип от адвокати от
Фондация „Институт за право и правосъдие”.

Фондация „Институт за право и правосъдие” ви кани на работна среща за

обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, която ще се

проведе на 20.04.2022 г. от 11 ч. в Културен център НХМ, зала Камерна, адрес:

пл. Тройката №1 ет.1.

Приложение: проект на Концепция за нов Закон за адвокатурата