Уважаеми колеги,

Адвокатски съвет - Бургас напомня, че съгласно чл.49, ал.1 от Закона за адвокатурата, задължението за заплащане на членски внос е ежемесечно, а временните затруднения в работата на офиса на колегията, не са основание за неизпълнението му.
Адвокатски съвет - Бургас уведомява вписаните в колегията адвокати, че дава срок за издължаване към касата на колегията до 15.04.2019г., след което ще предприеме съответните действия за търсене на дисциплинарна отговорност от неизрядните адвокати.
Дължимият членски внос можете да внесете по следната банкова сметка с титуляр СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-БУРГАС:

IBAN-BG33STSA93000003533303; BIC:STSABGSF Банка "ДСК" - клон Бургас