УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл.8а от Закона за правната помощ Националното бюро за правна помощ създаде Единна електронна система за правна помощ (ЕЕСПП) за отчитане по електронен път на правната помощ от всички адвокатски съвети.

Националното бюро за правна помощ предоставя на всеки адвокат, вписан в НРПП персонално потребителско име и парола, с което е регистриран в Единната електронна система за правна помощ.

Всички адвокати от Адвокатска колегия – Бургас, които са вписани в НРПП, могат да получат срещу подпис пликовете, съдържащи персонално потребителско име и парола от канцеларията на колегията.