Като част от Деня на отворените врати в Съда на ЕС, който ще се проведе на 9 май 2023 в Съда, са предвидени виртуални посещения за тези, които не могат да пътуват до Люксембург.

Всяко виртуално посещение е с продължителност около 45 минути и се състои от две части:

1. най-напред, виртуална обиколка на сградите, по време на която служители на Съда ще обясняват функциите и дейността на тази институция на ЕС, а след това,

2. време за въпроси и отговори.

Етапите на виртуалното посещение съвпадат с присъствено организираното посещение.

Предлагат се следните часове за посещения, организирани на съответните езици:

— 14.30 ч. за посещение на френски език,

— 15.30 ч. за посещение на английски език и

— 16.30 ч. за посещение на немски език.

Не се изисква предварителна резервация за участие в такова виртуално посещение, което е достъпно на следния линк:

https://curia.webex.com/curia/j.php?MTID=m4f266e3c8516ee0d9a4c2de26cadfeae