Уважаеми колеги,

Адвокатски съвет – Бургас, Ви кани да се присъедините заедно с Окръжен съд-Бургас, Регионалната нотариална колегия и Частните съдебни изпълнители от района на БОС, към инициатива по случай Денят на народните будители – 1 Ноември. Целта е събиране на средства в размер на 1300 лева, с които ще бъде заплатена таксата за обучение на един социално слаб студент в редовна форма на обучение по специалност „Право“ в Бургаския свободен университет.

Желаещите да се включат в дарителската инициатива, могат да предават сумите в брой в офиса на Адвокатска колегия – Бургас до 25.10.2019г.

За дарените от всеки колега суми, администрацията на БСУ ще издаде поименни свидетелства за дарение.

Предварително благодарим на всички, отзовали се на призива ни!