Уважаеми, колеги,

Българската ИДЛО асоциация организира деветнадесет поредни години курсове по юридически английски език, като обучението се води от адв. Албена Симеонова по специално разработена от нейна програма. Допреди три години курсовете се провеждаха присъствено, в София, като обратната връзка за полезността на обучението от колегията е отлична - партнирали сме си и със САК.


С уважение,

Рубина Минкова, изп. директор на БИАА