Уважаеми госпожи и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на уебинар на тема "Промени в данъчното законодателство през 2022 г. Нови моменти в международното данъчно облагане. Актуална практика и тенденции".

Събитието ще се състои на 19 май (четвъртък) 2022 г. от 13.00 до 14.45 часа в платформата на Zoom.

Уебинарът се организира в партньорство с нашите колеги от Ърнст и Янг България ЕООД.

Събитието ще се фокусира върху следните подтеми:

  • Основни промени в ЗКПО и косвените данъци през 2022 г.;
  • Развитие в международното данъчно облагане;
  • Промени при ваучерите за храна;
  • Възможности за корекции на неправилно начислен ДДС;
  • ДДС аспекти на търговски условия Инкотермс;
  • Преглед на избрана съдебна/административна практика;
  • Предизвикателства и тенденции.

АПИС ще представи: Ново в данъчното законодателство – 2022 г. - Промени, съгласно изискванията на европейските норми и свързани с привеждане на националното законодателството и практика в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз.

Лектори:

Виктория Манчева - Мениджър "Данъчни консултации", Ърнст и Янг България ЕООД

Михаил Калъпчиев - Мениджър "Косвени данъци", Ърнст и Янг България ЕООД

Васил Василев - Мениджър "Финансови продукти", АПИС Европа АД

Събитието е безплатно, изисква се само регистрация на следния линк: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=309&dcode=998

Поради ограничения обем на виртуалната зала (до 100 участници, които ще имат възможност да задават въпроси на лекторите), семинарът ще бъде излъчен и на живо в социалните мрежи на АПИС. Моля да имате предвид, че проследяването на събитието в социалните мрежи не позволява задаване на въпроси и участие в дискусиите.

При въпроси, можете да се свържете с нас на следните телефони: 02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00; e-mail: office@apis.bg

Очакваме Ви!

Екипът на АПИС и EY в България

АПИС Европа АД
W: https://apis.bg
@: office@apis.bg
T: +359 2 9804827