Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви информация от ЦОА "Кръстю Цончев" във връзка с извършване на социологическо изследване сред българските адвокати, чиито цели са:

  1. Да провери степента, в която е засегната адвокатската професия от COVID кризата;
  2. Да проучи мнението на адвокатите за възможната държавна подкрепа на адвокатската практика в условията на пандемия;
  3. Да провери как адвокатите възприемат институционалното и социално позициониране на професията;
  4. Да генерира идеи за справяне с най-често срещаните проблеми в адвокатската практика и в организацията на адвокатурата;

Всеки от Вас, който желае, да попълни приложената анкета и да я изпрати попълнена на е-поща: coa@abv.bg. С оглед по-лесното попълване на анкетната карта може да използвате следния линк: http://surveys.globalmetrics.eu/lime/index.php/926576/lang/bg/newtest/Y