Уважаеми колеги, Адвокатски съвет-Бургас Ви уведомява за постъпило писмо от ЦОА "Кръстю Цончев" с предложение на фондация „Български адвокати за правата на човека“ и Българския хелзински комитет във връзка с провеждане на съвместни обучения под формата на летни тридневни академии чрез фонд „Активни граждани България“.

Отправена е молба за номериране на темите за обучение, съгласно това, коя представлява най-голям интерес за вас, както следва:

  • Полицейско насилие
  • Престъпления от омраза
  • Забрана за дискриминация с фокус признак етническа принадлежност
  • Защита на мигранти и лица, търсещи убежище
  • Права на ЛГБТИ и тяхната защита
  • Права на детето
  • Свобода на изразяване
  • Правото на справедлив съдебен процес (наказателен аспект)
  • Право на зачитане на личния и семейния живот

Вашата класация на темите изпратете на и-мейл sak_bs@abv.bg, краен срок 25.06.2021г. 14:00 ч.

Обученията ще бъдат общо 9, тридневни (петък, събота и неделя) за 20 адвокати всяко и ще се проведат до месец юли 2022 г. в петте апелативни райони на страната и градовете Стара Загора, Видин и Русе. Организаторите поемат настаняването и храната на участниците, а последните сами организират транспорта си до съответната локация за провеждане на обученията.