От средите на адвокатурата у нас излизат редица политически дейци – местни и в национален мащаб. Те са общински съветници, кметове, околийски и окръжни началници (Д. Т. Бракалов, Ат. Славов, Иван Ст. Йовчев, Христо Минев Богоев, Тодор Русчев, Петко Чорбаджиев, д-р В. З. Нейчев, д-р Пеню Динчев). Участват във всички национални акции и събития в отстояване стремежите на нашия народ (д-р Иван Патев, д-р Павел Ношков, Цоню Селвелиев, Григор Кацаров, Димитър Янев).

Адвокатите и от по-новото време продължават възрожденските и народополезни традиции от по-ранния период (д-р Владимир Бурилков, Илия Тодоров, д-р Н. Ханджиев, Минчо Минчев, Стоил Василев). Те са новатори в стопанския живот и с новаторски амбиции, които служат за стопанското преуспяване и икономически напредък на страната (д-р В. З. Нейчев, д-р Цоню Тотев, д-р Димо Ж. Желязков, Костадин Т. Сукнаров, д-р Фоти Симеонов). Изявяват се като просветни дейци – писатели и издатели на вестници (Петко Чорбаджиев-Росен, Ангел Петров Горанов, д-р Владимир Бурилков, Иван Минтов, Асен Драгнев, Стоян П. Шивачев).

Представяме списък на председателите на Адвокатски съвет – Бургас за периода от 01.07.1925 г. до настоящия момент:

 • Тодор Икономов (1925 - 11.03.1926);
 • Досю Чехларов (1926 - 1928);
 • д-р Иван Патев (1929 - 1930);
 • Досю Чехларов (1931 - 27.10.1932);
 • Михаил Бакърджиев (1932 - 1933);
 • Стоил Василев (1933 - 1935);
 • Тодор Златанов (края на 1935 - 18.08.1937);
 • Йордан Будуров (18.08.1937 - 23.07.1938);
 • Стоил Василев (1938 - 1939);
 • Илия Тодоров (1940 - 1941);
 • Петко Гълъбов (1941 - 1943);
 • Илия Тодоров (1944 - 01.10.1945);
 • Стоил Василев (01.10.1945 - 07.07.1946);
 • д-р Никола Ханджиев (1946 - 1947);
 • Илю Иванов (1947 - 06.02.1959);
 • Георги Бахчеванов (1959 - 28.12.1964);
 • Христо Илиев (1965 - 26.09.1978);
 • Стойко Белчев (29.09.1978 - 1992);
 • Константин Стоянов (1993 - 04.02.1995);
 • Йордан Кебеджиев (04.02.1995 - 1996);
 • Александър Даскалов (1997 - 1998);
 • Иво Баев (1998 - 2001);
 • Божидар Кънчев (2002 - 2003);
 • Юрий Бошнаков (2004 - 2007);
 • Христо Спиров от (2007 - 2013);
 • Христофор Кондев (2013 - 2019);
 • Юрий Бошнаков (2019 - до момента).