В годините, когато българската държава прави сериозен опит да регламентира българската адвокатура като институция, която да мери ръст с адвокатури, формирани в продължение на столетия, начало на българската адвокатура и специално на Бургаската, се поставя от личности, притежаващи качества, които я правят достойна.

От средите на адвокатурата у нас излизат редица политически дейци – местни и в национален мащаб. Те са общински съветници, кметове, околийски и окръжни началници (Д. Т. Бракалов, Ат. Славов, Иван Ст. Йовчев, Христо Минев Богоев, Тодор Русчев, Петко Чорбаджиев, д-р В. З. Нейчев, д-р Пеню Динчев). Участват във всички национални акции и събития в отстояване стремежите на нашия народ (д-р Иван Патев, д-р Павел Ношков, Цоню Селвелиев, Григор Кацаров, Димитър Янев).

Адвокатите и от по-новото време продължават възрожденските и народополезни традиции от по-ранния период (д-р Владимир Бурилков, Илия Тодоров, д-р Н. Ханджиев, Минчо Минчев, Стоил Василев). Те са новатори в стопанския живот и с новаторски амбиции, които служат за стопанското преуспяване и икономически напредък на страната (д-р В. З. Нейчев, д-р Цоню Тотев, д-р Димо Ж. Желязков, Костадин Т. Сукнаров, д-р Фоти Симеонов). Изявяват се като просветни дейци – писатели и издатели на вестници (Петко Чорбаджиев-Росен, Ангел Петров Горанов, д-р Владимир Бурилков, Иван Минтов, Асен Драгнев, Стоян П. Шивачев).

Представяме списък на председателите на Адвокатски съвет – Бургас за периода от 01.07.1925 г. до 2002 г.:

 • Тодор Икономов (1925-11.03.1926);
 • Досю Чехларов (1926-1928);
 • д-р Иван Патев (1929-1930);
 • Досю Чехларов (1931-27.10.1932);
 • Михаил Бакърджиев (1932-1933);
 • Стоил Василев (1933-1935);
 • Тодор Златанов (края на 1935-18.08.1937);
 • Йордан Будуров (18.08.1937-23.07.1938);
 • Стоил Василев (1938-1939);
 • Илия Тодоров (1940-1941);
 • Петко Гълъбов (1941-1943);
 • Илия Тодоров (1944-01.10.1945);
 • Стоил Василев (01.10.1945-07.07.1946);
 • д-р Никола Ханджиев (1946);
 • Илю Иванов (1947-06.02.1959);
 • Георги Бахчеванов (1959-28.12.1964);
 • Христо Илиев (1965-26.09.1978);
 • Стойко Белчев (29.09.1978-1992);
 • Константин Стоянов (1993-04.02.1995);
 • Йордан Кебеджиев (04.02.1995-1996);
 • Александър Даскалов (1997);
 • Иво Баев (1998-2001);
 • Божидар Кънчев (2002 - 2003);
 • Юрий Бошнаков (2004- 2007);
 • Христо Спиров от 01.04.2007- 2012г;
 • Христофор Кондев 2013-2015;