Уважаеми колеги,

Адвокатски съвет Бургас съвместно с Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", организира провеждането на обучение по медиация за членове на колегията.

Таксата за участие е 310 лв., продължителността е 60 академични часа (2 седмици петък, събота и неделя от 09:00 ч. до 18:00 ч.). След приключване на обучението, участниците в него ще получат сертификати, с които могат да се впишат в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Към настоящия момент има свободни места за групата:

- 27, 28, 29 септември, 4, 5, 6 октомври 2024 г.

Заявки за участие в обучението можете да отправяте на и-мейл адрес sak_bs@abv.bg, на телефон 056815081 или лично в офиса на БАК.

* Желаещите да се включат в обучението, които не са членове на адвокатска колегия заплащат такса за участие в размер на 360 лв.