Уважаеми колеги,

Адвокатски съвет-Бургас, съвместно с ЦОА организира за членовете на АК-Бургас семинар на тема:

Тема:

Електронни удостоверителни услуги по Регламент (ЕС) 910/2014 и Електронни доказателства

Лектори:

Проф. д-р Георги Димитров, адвокат от САК

д-р Гергана Върбанова, адвокат от АК – Варна

дата на провеждане: 23.06.2023 г.

място на провеждане: гр.Бургас, ул.“Александровска“ №21, х-л „България“, конферентна зала

Програма:

10:00 ч. – 11:15 ч. :

Понятие и видове услуги, предоставяне от доставчици на удостоверителни услуги.

Видове електронни подписи;

Видове електронни печати;

11:15 – 11:30 ч. - Кафепауза

11:30 ч. – 12:30 ч.:

Видове електронно удостоверяване на атрубити;

Квалифициран електронен времеви печат;

Видове валидиране на квалифицирани е-подписи и е-печати;

Квалифицирана електронна препоръчана поща;

Други удостоверителни услуги по Регламент (ЕС) 910/2014

12:30 ч. – 13:30 ч. Почивка

13:30 ч. – 14:45 ч.:

Електронни доказателства. Видове електронни доказателства. Законодателна уредба.

Електронни доказателства в гражданския процес:

– Представяне и оспорването на истинността на електронния документ;

– Разпределението на доказателствената тежест;

– Способи за установяване истинността (авторството) на електронния документ;

14:45 – 15:00 ч. Кафепауза

15:15 ч. до 16:30 ч.:

Упражняване на процесуални права по електронен път.

Единен портал за електронно правосъдие, предимства и недостатъци.

Дискусия с участниците

Записване за участие в офиса на АК-Бургас, краен срок до 09.06.2023г. вкл. на и-мейл адрес sak_bs@abv.bg или тел.056815081.