УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

Във връзка с отчитане на извършената правна помощ при представяне на отчети на хартиен носител следва да спазвате следните изисквания за окомплектоване и подреждане, посочени в приложеното указание от НБПП:

След отчета се прилагат акт за допускане на правна помощ, искане, уведомително писмо, акт за назначаване на служебен защитник, документи, удостоверяващи обема на осъществената дейност в хронологичен ред и документ, който удостоверява завършеност на фазата или удостоверяващ обстоятелство по чл.10 ал.1 от НЗПП.