Уважаеми адвокати,

Уведомяваме Ви че на 10.01.2023 г. Висшият адвокатски съвет сключи за своя сметка договор за застраховка по риска „Професионална отговорност” за всички адвокати в страната със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” ЕАД („ЗЕАД Булстрад ВИГ” ЕАД) при следните условия:

  • Срок на застраховката: 1 (една) година, считано от 23.01.2023 г. до 22.01.2024 г.
  • Застрахователен лимит: 20 000 (двадесет хиляди) лв. за едно събитие и в агрегат.
  • Присъединяването към полицата се извършва чрез подаване на заявление по приложения образец.
  • За всички адвокати, включили се към полицата преди 01.03.2023 год. срокът на действие на застраховката ще бъде с начална дата 23.01.2023 год., като „ЗЕАД Булстрад ВИГ” ЕАД ще носи риск до 01.03.2023 год. без изготвен списък на присъединените адвокати.
  • За присъединилите се след 01.03.2023 год. полицата ще действа, считано от датата на подаване на заявление до 22.01.2024 год.

Полицата ще се обслужва от назначения от застрахователната компания Брокер —„Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани” ООД.

В случай, че желаете да се присъедините към договора за застраховка, Ви молим в срок не по-късно от 22.02.2023 год. да подадете на заявление по приложения образец.

Заявленията ще се приемат в оригинал или подписани с електронен подпис (като PDF файл с визуализиране на електронния подпис) в канцеларията на Адвокатска колегия – Бургас.

Всеки застрахован по договора адвокат ще може самостоятелно да договори и по-висок лимит при постигнатите изключително преференциални условия, като за целта ще се издават индивидуални анекси от назначен от компанията Брокер, който ще администрира издаването, подписването и заплащането на допълнителна премия.