Информираме Ви, че от 08.12.2022 година ще започне предоставянето на стикери за заверка на адвокатски карти за 2023 година.