Уважаеми колеги,

Предстоящите обучения, организирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", които ще се проведат в гр. София, ул. "Цар Калоян" 8, ет. 4, зала 3., с излъчване онлайн, чрез платформата Zoom, през м. юли 2022 г. са, както следва:

1.Дата на провеждане: 05.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Публични дружества: характеристика и задължения за публично разкриване на информация пред регулаторния орган (КФН) и обществеността

Лектор: гл. ас. д-р Виктор Токушев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: “Публични дружества: характеристика и задължения за публично разкриване на информация пред регулаторния орган (КФН) и обществеността”

Time: Jul 5, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88124969417?pwd=4Uz34E8TFZKzbdZlZa5PecLCQnrQVe.1

Meeting ID: 881 2496 9417

Passcode: 242256

2.Дата на провеждане: 07.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“

Time: Jul 7, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83026731081?pwd=ny6F09603oI_bxJZikW8Xn5lgHs_cf.1

Meeting ID: 830 2673 1081

Passcode: 070577

3.Дата на провеждане: 12.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:30 ч.

Тема: „Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК“

Лектор: съдия Красимир Машев

Линк за Zoom участие:

Topic: „Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК“

Time: Jul 12, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88919665524?pwd=W4RB5afv1X0v-9YTBzXVUp5QaLmu3X.1

Meeting ID: 889 1966 5524

Passcode: 017209