С прискърбие ви съобщаваме, че на 09.07.2021 г. от този свят си отиде адвокат Александър Савов Даскалов.

Роден е през 1948 г., завършил Юридическия факултет в СУ „Климент Охридски”, след което е вписан като адвокат в Адвокатска колегия – Бургас.

Дългогодишен член на Адвокатски съвет – Бургас.

В мандат 1997-1998г. председател на Съвета на Адвокатска колегия-Бургас.

Член на Висшия контролен съвет в мандати 2013-2017г. и 2017-2021г.

Удостояван многократно с награди и почетни грамоти от Адвокатска колегия-Бургас и Висшия адвокатски съвет.

Опелото ще се отслужи на 11.07.2021г. от 10.50 часа в Обреден дом гр. Бургас.

Адвокатски съвет Бургас изказва искрени съболезнования на семейството на адв. Александър Даскалов.