Уважаеми колеги, Адвокатски съвет-Бургас организира за членовете на АК-Бургас присъствено обучение на тема:

„Електронни документи: материално-правен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“

Лектори: проф.Георги Димитров и д-р Гергана Върбанова

Дата на провеждане: 03.07.2021 г.

Място на провеждане: х-л "България", гр. Бургас, конферентна зала

Програма:

9:30 ч. - 11:00 ч.

– правна уредба на електронни документи;

– видове електронни документи;

– субекти на електронни изявления;

– релевантни факти във връзка с електронните изявления;

11:00 ч. - 11:30 ч. кафе пауза

11:30 ч. – 13:00 ч.

– електронен подпис и видове електронни подписи;

– квалифицирана електронна препоръчана поща;

13:00 ч. - 14:00 ч.

почивка

14:00 ч. - 15:30 ч.

– представяне и оспорването на електронни документи в съдебните производства;

– доказателствената тежест и особености при разпределянето й при оспорване на електронен документ;

– обезпечаването на електронни доказателства в гражданския процес;

– възможностите за упражняване на процесуални права по електронен път;

– особености на производството по връчването на адвокат по електронен път;

– производства по Глава единадесета "а" ГПК - Процесуални действия и актове в електронна форма.

Записване за участие на телефон 056815081 и и-мейл sak_bs@abv.bg, краен срок 28.06.2021г. вкл.