ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ- СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ 2015 ГОДИНА

1.АЛЕКСАНДЪР САВОВ ДАСКАЛОВ- 0888791239

2.АННА ВАСИЛЕВА МАДЕВОВА- Поморие, 0879545184

3.АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГИНЕВА- 0887455632

4.АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ДИМОВА- 0888653680

5.ВЛАДКО МИХАЙЛОВ РАЛЧЕВ- 0888725161

6.ВАНЯ ГЕОРГИЕВА  РАДИЕВА- 0888229392

7.ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ- 0897963052

8.ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-0888545454

9.ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ФИЛЕВ- 0887816322

10.ГЕОРГИ ПЕТРОВ БОНЧОВСКИ-0888515965

11.ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА- 0886616055; 0879515473

12.ДАНАИЛ АНТОНИЕВ СРЕДКОВ- 0899444013

13.ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА- 056/831151;0888273793

14.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БАТАКОВ/ НЕСЕБЪР/- 0887 714497

15.ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЛЮБЕНОВ-0888824946

16.ДИМИТЪР ИВАНОВ ДОШЕВ- 0886789392

17.ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА РАДЕВА- 0899139899

18.ДИМЧО КЪНЧЕВ ТОДОРОВ- 0888338199; 0879545185

19.ДОБРИНА ИЛИЕВА НЕДЕВА- Айтос, 0888305551

20.ЕЛИ ДИМОВА НЕДЯЛКОВА- 0888439248

21.ЕЛЕНА ИВАНОВА СИДЕРОВА- 0886417718

22.ЕЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВА РИЗОВА- 0888418421

23.ЗАХАРИ КЛИМЕНТОВ КИРИЛОВ- 0888955427

24.ИВАНКА ДИМИТРОВА СИНИГЕРОВА-РУСИНОВА 0888316601; 056/825752

25.КОСТАНТИН ЙОРДАНОВ ЛУКОВ- 0888456089

26.МАНОЛ ЕМИЛОВ ЧАКЪРОВ-0898596770

27.МАРИО МИХАЙЛОВ МАРКОВ-0879545179; 0885297554

28.МАРИАНА ДИМОВА ВАСИЛЕВА- 0898393591; 0884356201

29.МАРИАНА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА-0888446543;056/700767

30.НАДЕЖДА ПЕТРОВА АРНАУДОВА- 0888206849

31.НАДЕЖДА ЯНЧЕВА ГРУДЕВА- 0889680134

32.НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ РАЧЕВ- 0877575438

33.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ- 0885442101;056/700267

34.ПЛАМЕН СЛАВОВ МАВРОВ- 0888491340

35.ПЛАМЕН СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ- 0893444345

36.РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ- 0898754444;0878754442

37.РУМЯНА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА- 0887028704; 0879545172

38.ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ БОЯДЖИЕВ- 0887285567

39.ПЕТЪР ДОБРЕВ ДИМИТРОВ- 0894311121

40.СЕВИМ НЕДЖАТИЕВА АХМЕДОВА- 0879545183

41.СИЛВА ЦОНЕВА ЦОНЕВА- 0888619350

42.СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА МИЛЕВА- Поморие, 0888212803

43.СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ- 0898783570

44.ТАТЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА. 056/541640; 0899976688

45.ТОДОР ИВАНОВ ДОЙНОВ- 0887801160

46.ТОДОР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ-0887968019

47.ТРЕНДАФИЛКА ЖЕЛЕВА СТОЯНОВА-0889423520

48.ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА КАРАПАНДОВА –НЕСЕБЪР; (0554) 42500

49.ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА – 0888 941777

50.КИРИЛ ДОНЧЕВ ТОПАЛОВ  0895906300

51.СТОЯН ИЛЧЕВ ИВАНОВ 0888 249203

52.ТАНЯ СЛАВОВА ЦВЕТАНОВА 0879545167

53.ЯНКА БОЕВА СТОЙКОВА- КАРНОБАТ; 0888127811

54.МАРИЯ ПЕТКОВА НИКОЛОВА- ЦАРЕВО; 0888956400