СЪОБЩЕНИЕ

СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ гр.Бургас, със съдействието на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” гр.София, организират на 24.03.2017 г. от 9.30 до 13.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. семинар на тема:

„Брачният договор в изпълнителния процес. Способи за защита на взискателя в изпълнителния процес срещу противопоставен му от длъжника брачен договор.”

Лектор – съдия Стилияна Григорова.

Семинарът ще се проведе в Съдебна палата гр.Бургас – зала Апелативен съд гр.Бургас.

С цел постигане на по-добра практическа организация, се препоръчва участието и/или поставянето на предварителни въпроси към лектора, да бъдат предварително заявени в Съвета на адвокатската колегия в срок до 15.03.2017 г.