Уведомяваме Ви, че  Адвокатски съвет- Бургас, съвместно с ЦОА" Кр. Цончев" организира семинар на 12-13.05.2017 г., изнесен в гр. Несебър, хотелски комплекс "Мариета Палас", лектор съдия Борислав Белазелков , на теми: "Първоинстанционно производство, както и специфични правила на ГПК при особени искови производства и от гледна точка на въззива. Касационно обжалване във връзка с въззива с оглед на ТР 1/2009 г. от 19.02.2010 г. на ОСГТК. Актуални въпроси по приложението на ТР 4/2014 г. от 14.03.2016 г. на ОСГК /собственост/, ТР 8/2014 г. от 23.02.2016 г. на ОСГК /чл. 53, ал. 2 от ЗКИР/ - вещно право". 

Желаещите да участват в семинара, следва да се запишат в канцеларията на АС до 09.05.2017 година.

Сумата, която следва да се внесе  е в размер на 50 лв. - за нощувка в дв. стая; за единична стая - 70 лв.

Цената включва: 2 кафе- паузи, вечеря, нощувка, закуска, обяд.