Дата и място на провеждане: 27 и 28.05.2017 г. (събота и неделя) за АК Сливен, изнесен в парк хотел „Изворите“, гр. Котел Тема: „Новият КЗ. Регресен и пряк иск. Неустойка и лихва. Погасителна давност в застрахователните отношения. Разноски“ Лектор: съдия Емилия Василева

Тема: „Наказателноправен прочит на понятието „лекарска грешка“. Преглед на съдебната практика. Проблеми на доказването. Правен режим на информираното съгласие за лечение“

Лектор: съдия Ангелина Лазарова