Поради това, че все още не сме получили програмата за обявения семинар Ви уведомяваме, че на 12.05.2017 г. занятията ще започнат около 13.30- 14.00 часа.

След като ни изпратят програмата от ЦОА" Кр. Цончев", ще я обявим на страницата на колегията.