Адвокатския съвет гр.Бургас и ЦОА "Кр.Цончев" организират еднодневен семинар на тема: "Новите промени в ЗУТ. Незаконно строителство. Строителни книжа. Урегулиране и застрояване на имоти. Вещни права по ЗУТ. Вещноправен и административен статут на строежите."
ЛЕКТОР Валя Бакалова
Дата и място на провеждане: 13.04.2019г. 9.30 часа "Експозиционен център Флора" Бургас.