Адвокатския съвет Бургас и ЦОА "Кр.Цончев" организират двудневен семинар с теми:


20.04.2019 година:
„Специални стратегии и умения на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации, с формуляри, чужди търговски регистри и портали."
„Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент“

21.04.2019 година
„Актуални проблеми и съдебна практика по брачни и семейни дела с международен елемент. Наследяване с международен елемент“


ЛЕКТОР: доц. д-р Боряна Мусева

Място на провеждане: Зала 2 на Окръжен съд Бургас, начален час - 9.30 ч.