Съвместен семинар

на

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Специални стратегии и умения на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни.

Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент

Лектор:

Доц. д- р Боряна Мусева – адвокат от Софийска адвокатска колегия,

Място: Зала №2 на Окръжен съд Бургас

20.04.2019, гр. Бургас

10:00 – 11:30 Специални стратегии и умения при дела с международен елемент.

Международен елемент. Страни. Връчване.

11.30 – 11:45 Кафе-пауза

11:45 – 13:15 Специални стратегии и умения при дела с международен елемент.

Доклад по делото. Чуждо право. Работа с база данни.

13:15-14:00 Обяд

14:00 – 15.30 Връчване на документи от и в чужбина

Регламент (ЕО) №1393/2007, Хагска конвенция, Договори за правна помощ, ГПК, КМЧП, съдебна практика на СЕС и ВКС

15.30 – 15:45 Кафе-пауза

15:45 – 17:15 Събиране на доказателства

Регламент (ЕО) №1206/2001, Хагска конвенция, Договори за правна помощ, ГПК, КМЧП, съдебна практика на СЕС и българските съдилища


21.04.2019, гр.Бургас

10.00 – 11.30 Развод – международна компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения.

Регламент 2201/2003, Регламент 1259/2010, ЕКЗПЧ, други източници, съдебна практика

11.30 – 11.45 Кафе-пауза

11.45 – 13.15 Родителска отговорност, вкл. заместващо съгласие – международна компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения.

Регламент 2201/2003, Хагска конвенция за родителската отговорност, ЕКЗПЧ, други източници, съдебна практика

13.50 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30 Издръжка – международна компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения.

Регламент 4/2009, Хагски протокол, Хагска конвенция, други източници, съдебна практика

15.30-15.45 Кафе-пауза

15.45 - 17.15 Други семейни въпроси с международен елемент. Трансгранично наследяване (обща постановка на проблемите)

Дискусия