Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе  на 25 и 26 февруари 2017 г. в Националния дворец на културата,  зала 6 – запад, вход А6.

Общото събрание ще започне от 8.30 ч., а в хипотезата на чл. 111, ал.3, изр. 2-ро от Закона за адвокатурата – в 9.30 ч.

Гласуването ще се проведе в Центъра на обучение на адвокати" Кр.Цончев", ул. " Цар Калоян" № 8.

За делегатите от Адвокатска колегия- Бургас са резервирани и платени нощувки за 24 и 25.02.2017 година в хотел" Даунтаун", гр.София, ул. " Васил Левски" № 27.