Моля да информирате всички делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, че събранието ще се проведе в Националния дворец на културата зала 6 Запад, вход А 3 от 8.30 ч., а в хипотезата на чл. 111, ал. 3, изр. 2-ро  ЗА от 9.30 ч.

ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА ЩЕ БЪДЕ В СГРАДАТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" № 8, ЕТ.4, В ЧАС ОПРЕДЕЛЕН ОТ ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ.