МОЛЯ, УВЕДОМЕТЕ ВСИЧКИ ДЕЛЕГАТИ

Избирателна комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,

Уведомяваме Ви, че с Решение от 27 февруари 2017 г. Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

 

НАСРОЧИ допълнителен избор за членове на Висшия адвокатски съвет, за членове на Висшия контролен съвет и за членове на Висшия дисциплинарен съд за попълване на съставите им на 05.03.2017 г. от 9.00ч. до 17.00 ч. в сградата на ВАдвС на ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, който ще се проведе по реда за провеждане на основния избор.