“КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ”

България, София – 1000                           тел. +359 2 980 10 92

ул. “Калоян ” 8, ет. 4                                 тел. +359 2 980 24 92

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение

по право на ЕС

Практически възможности на адвоката и задължения на съдията

(изводи от най-новата практика на СЕС относно прилагането

на съюзните правни норми и относно преюдициалните запитвания)

Първи модул (20 учебни часа)

петък 14.00 – 19.00 ч. (6 учебни часа)

събота 10.00 – 18.00 ч. (9 учебни часа)

неделя 10.00 – 14.00 ч. (5 учебни часа).

Лектори:

доц. д.ю.н. Атанас Семов, СУ, носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, Директор на Института по Европейско право, ръководител на обучението

доц. д-р Юлия Захариева, председател на Научния съвет на Института по Европейско право

Петък

14.00   Встъпителен тест (за определяне на равнището на подготовка и въпросите, на които трябва да се обърне допълнително внимание)

15.00   Особена властова същност на ЕС, определяща най-важните особености на правната система на ЕС. Правен статус на членуващата държава. Проблеми на конституционното правосъдие (практическо занятие върху практиката на КС и СЕС).

17.00   Режим на компетенциите на ЕС – значение за националния юрист. Контрол от националните парламенти и възможности на националния адвокат.

 

Събота

10.00   Основни особености на институционната система на ЕС – значение за националния юрист. Нормотворчески процес в ЕС и възможности за намеса.

14.00   Значение на председателството на Съвета на ЕС и възможности на българското председателство през 2018 г.

15.30   Система на източниците на правото на ЕС: систематизация и йерархия. Разграничение от източниците на Международното право. Особености на Учредителните договори и действие в ДЧ.

Неделя

10.00   Съществени особености на регламента и директивата (практическа важност за националния адвокат). Други източници. Работа със съюзни правни актове (практическо занятие). Работа с правни актове на ЕС в електронен вид.

13.30   Възлагане на задачи за самоподготовка.