Организираният на 24.03.2017 г. от 9.30 до 13.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. семинар на тема: „Брачният договор в изпълнителния процес. Способи за защита на взискателя в изпълнителния процес срещу противопоставен му от длъжника брачен договор", ще се проведе в сградата на Областна управа, зала- етаж 2.