ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В МЕДИАЦИЯ ЗА АДВОКАТИ

Бургас, 5 април 2017 г.

15.00 – 15.15     Откриване

15.15 – 16.15     Медиация – филм, принципи, процедура, съдебната програма за медиация във Варна

16.15 – 16.45     Преговори, основани на интереси – практика

16.45 – 17.00     Ролята на адвоката в медиация

17.00 – 17.15                     Почивка

17.15 – 17.50                     Техники при представителство в медиация

17.50 – 18.50                     Казус медиация – с демонстрация на ролята на адвоката

18.50 – 19.00                     Заключение и следващи стъпки