1. АДВ. ИВО ВАСИЛЕВ АНТОНОВ

2.АДВ. ДЕЛЯНА ТОДОРОВА ДОСЕВА

При получаване на картата, моля представете вносна бележка по сметка на Висш адвокатски съвет, в размер на 10.00 лв.

IBAN -BG85UNCR76301000029813