ДО

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

                                                        ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

                                                   ДО

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

                                                        АДВОКАТСКИ КОЛЕГИИ

                 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

                 Уведомяваме Ви, че Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира посещение в Европейския съд по правата на човека, Съвета на Европа и Европейския парламент  в седалищата им в гр.Страсбург, Франция  за времето  от 13 до 16 юни 2017 г.

                 Предвижда се следната програма:

                 13.юни 2017 г. - Полет със самолет  София- Франкфрут.

                                           Пътуване с автобус от Франкфурт до Страсбург.

                 14.юни 2017 г.-Сутринта: Участие в заседание на Голямата камара на Европейския съд по правата на човека.

                                           След обяд: Лекция на тема „Политическите аспекти в работата на съвета“ и лекция на тема „Ролята на Съвета на Европа в областта на върховенството на закона“.

                 15.юни 20167 г.-Сутринта: Среща с българския съдия в ЕСПЧ Йонко Грозев по въпросите на …..

                                            След обяд: Посещение на Европейския парламент с лекция на тема „Статут и правомощия на Европейския парламент“.

                 16.юни 2017 г.-  Отпътуване.

                 Групата за посещението трябва да е минимум 25 човека и максимум 40 човека.

                 Цената за един човек, включваща стойността на пътуването и  хотел за 3 нощувки е приблизително около 1800 лв.

 

                 За организираното посещение каним членовете на Висшия адвокатски съвет, Председателя на Висшия контролен съвет и Председателя на Висшия дисциплинарен съд, както и по един представител от всяка  адвокатска колегия.                

                 С оглед краткото време за организиране на посещението, молим в срок до 20.04.2017 г. да заявите желанието за участие  и да посочите имената на участниците,  като изпратите в Центъра за обучение на адвокати  сканирано копие на документа, с който съответният участник ще пътува.

                

                 Програмата, както и цената за посещението са предварителни, като допълнително ще Ви дадем по-конкретна информация. 

                                Екипът на ЦОА „Кр.Цончев“