С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира

Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да участват и български

адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия : да са на възраст до 40 години и с добро ниво на владеене на френски език.

Стажът ще се проведе през месец октомври 2017 г. с обучение в Адвокатското

училище в Париж и ще включва деонтологичните правила и проблеми на правосъдната

система.

            Парижката адвокатска колегия поема изцяло разноските по обучението, но

стажантите трябва сами да поемат разноските за пътуването си до Франция и обратно,

както и по пребиваването си там.

Броят на стипендиите, които ще може да бъдат предоставени от Посолството на

Република Франция - сектор „Институционално и техническо сътрудничество” ще стане известен на по- късен етап.

            Във връзка с определяне на участници в стажа ще се проведе изпит по френски език

12.06.2017 г. от 9.00 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет - гр. София, ул. „Цар

Калоян” № 1-А.

            В случай че от Вашата колегия има желаещи да се явят на изпита, моля, изпратете ни получените при вас документи на кандидатите, както и списък с трите им имена и висшето учебно заведение, което са завършили не по-късно от 06.06.2015 г. (документите да бъдат във Висшия адвокатски съвет до тази дата).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ