1. ИВАНКА ПЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

2.ИВЕЛИНА ГРУДЕВА ГРУДЕВА

3.НАЗИФЕ КЕНАН ИСМАИЛ

4. ТЕОДОР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

При получаване на картите, моля, представете квитанция за внесена сума в размер на 10 лв. по следната сметка на Висш адв. съвет:

IBАN- BG85UNCR76301000029813

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК