П О К А Н А

         На 23.06.2017 година/ петък/ от 15.00 часа в Културен център” Морско казино” ще се проведе конференция на тема „ Ролята на съдиите, адвокатите и медиатора в процедурата по медиация”.

         Към момента организаторите са предвидили от АК- Бургас да участват 10 адвокати.

         Модератори на събитието ще бъдат Д. Вълкова- Председател на Апелативен съд- Бургас и Й. Герон- Председател на Националната асоциация на медиаторите.

         Доклади ще изнесат: съдия Евгени Георгиев- СГС, съдия Цветелина Кържева- СРС, адв. Елиза Николова- Председател на ПАМ, адв. Добромира Полименова.

         На 24.06.2017 г. / събота/: КЦ” Морско казино”, зала „ Г.Баев”-Бургас:

  • от 17.00 часа – Изложба, посветена на бургаските спортисти- юристи

  • от 18.00 ч.-        Концерт на Оркестъра на юристите към Културния дом при СЮБ