1. Камелия Димитржова Димитрова

2. Мария Живкова Захариева

При получаването на адв. карти , моля, представете вносна бележка за сумата от 10 лв. за издаването, както следва:

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

BG85UNCR76301000029813