ГОТОВИ АДВОКАТСКИ КАРТИ:

  1. МАРГАРИТА КРАСИМИРОВА СЪБЕВА

  2. НИКОЛИНА АНДОНОВА АНДОНОВА

  3. ДАНИЕЛА КИРЧЕВА ДИМОВА- КОЖУХАРОВА

  4. МАРИАНА ЗЛАТКОВА БОСЕВА

  5. СИМОНА ВАЛЕНТИНОВА КИРОВА

            При получаване , моля, представете платежно за внесена сума по сметка на Висш адвокатски съвет за издаването на картата, в размер на 10 лв.:

BG85UNCR76301000029813

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК