ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕМИНАРА

                                     в к.к.“Камчия“

         Съвет на Адвокатска колегия град Бургас уведомява желаещите да участват на семинара в к.к. „Камчия“, че таксата за членове на Адвокатска колегия гр.Бургас е в размер половината от посочената в първото съобщение сума, като останалата част се поема от бюджета на колегията.

         Записването ще се извършва в офиса на колегията и за записани ще се смятат адвокатите, които до 29.09.2017 г. включително са заплатили таксата за участие.

         Поради големия интерес от членове на други колегии, след изтичане на посочения срок, няма да се приемат повече участници.