ГОТОВИ АДВОКАТСКИ КАРТИ

  1. Константин Панайотов Янушев
  2. Петър Стоянов Димов
  3. Радост Сребринова Сребрева
  4. Румяна Пенчева Славова
  5. Христина Николова Късева
  6. Веселяна Динкова Петрова- адв. сътрудник

При получаване на картите, моля, представете  вносна бележка за сумата от 10 лв. по следната сметка на Висш адвокатски съвет :

IBAN -BG85UNCR76301000029813

BIC- UNCRBGSF