За сведение постъпило във Висшия адвокатски съвет искане за даване на становище по тълкувателно дело №3/2017 г. по описа на ОСГКТК на ВКС, разпределено на ръководителя на секция "Гражданско право и процес" към КПВ . Становището можете да свалите от тук