Семинар на тема "ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?" с Иван Антонов и  адв.Георги Денборов

Повече информация можете да видите в прикачения файл тук