За сведение постъпило във Висшия адвокатски съвет искане за даване на становище по конституционно дело №10/2017 г. по описа на КС на РБ, разпределено на ръководителя на секция "Конституционно право" към КПВ - г-жа Сибила Игнатова и ръководителя на секция "Наказателно право и процес" - г-н Милен Ралчев за определяне на експерт-докладчик. Можете да изпращате Вашите предложения и становища по искането в срок до 09.02.2018 г. Становището можете да свалите от тук